MERAIH KESUKSESAN DENGAN 7B

1. Beribadah dengan benar.
2. Berakhlak baik.
3. Belajar tiada henti.
4. Bekerja keras dengan cerdas dan ikhlas.
5. Bersahaja dalam hidup.
6. Bantu sesama.
7. Bersihkan hati dan niat selalu.

Komentar